استابلایزرهای پودری PVC

Moisture
محصول دسته رطوبت %
استابلایزر چوب پلاست استابلایزرهای پودری PVC -
استابلایزر لوله پی وی سی استابلایزرهای پودری PVC Max 1
استابلایزر ورق فومیزه استابلایزرهای پودری PVC 0.7
استابلایزرپنل و دیوارپوش پی وی سی استابلایزرهای پودری PVC -
استابلایزر روکش سیم وکابل استابلایزرهای پودری PVC Max 1
Density (g/l)
محصول دسته g/l دانسیته
استابلایزر چوب پلاست استابلایزرهای پودری PVC -
استابلایزر لوله پی وی سی استابلایزرهای پودری PVC -
استابلایزر ورق فومیزه استابلایزرهای پودری PVC 430
استابلایزرپنل و دیوارپوش پی وی سی استابلایزرهای پودری PVC -
استابلایزر روکش سیم وکابل استابلایزرهای پودری PVC 200-450