روغن سویای اپوکسی

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   پلاستی سایزر   /   روغن سویای اپوکسی

روغن سویای اپوکسی


ویژگی ها

  • g/l دانسیته : ۹۹۴ کیلوگرم بر مترمکعب
  • Oxirane Oxygen Value : 6.5(± 0.1)
  • Iodine value : 2.5(Max)
  • Acid value mg KOH/g : 0.8(Max)
  • رطوبت ٪ : 0.1(Max)
  • Sp.Gr. at 27 ℃ : 0.94-0.99
  • R.I. at 27 ℃ : 1.470-1.472
  • Turbidity point : -8℃


روغن سویای اپوکسی