استئارات باریم

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات باریم

استئارات باریم


ویژگی ها

  • شکل : پودری
  • رنگ : سفید
  • خاکستر : 28
  • رطوبت ٪ : 2 Max
  • اسید آزاد ٪ : 0/7
  • نقطه ذوب C : 200
  • g/l دانسیته : 200


استئارات باریم