استئارات کلسیم

صفحه نخست   /   استئارات کلسیم

استئارات کلسیم


Calcium Stearate  Code No: PCS 102 کاربردها:         به عنوان ماده اولیه اصلی به طور متداول همراه با دیگر نمکهای استئارات مانند استئارات روی ، باریم و ... برای پایدار کنندگی 

ویژگی ها

  • شکل : پودری
  • رنگ : سفید
  • خاکستر : 7-9
  • رطوبت ٪ : MAX 2
  • اسید آزاد ٪ : 0/5 - 1
  • نقطه ذوب C : 135-165
  • g/l دانسیته : 250
  • درصد فلزی : 6-7


استئارات کلسیم