استابلایزر قلع

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استابلایزر PVC   /   استابلایزر قلع

استابلایزر قلع


ویژگی ها

  • رنگ : مایع شفاف بی رنگ
  • درصد فلزی : 19٪ قلع
  • g/l دانسیته : 1.18
  • ویسکوزیته mPa. S : 60-90
  • سولفور : 9.5


استابلایزر قلع