استابلایزر سیم و کابل

صفحه نخست   /   استابلایزر سیم و کابل

استابلایزر سیم و کابل


با توجه به استفاده گسترده از سرب در صنعت سیم و کابل و آلودگی  که استفاده از این ماده برای محیط زیست ایجاد میکند، این شرکت استابلایزرهای جدید بهداشتی را ارائه نمود.عملکرد این استابلایزر به سرب بسیار نزدیک است و در دو گرید مایع و پودری ارائه میشود. با توجه به دوز مصرفی کمتر نسبت به پایدار کننده سرب، این پایدار کننده های حرارتی کاملاً اقتصادی می­باشند.

استابلایزر سیم و کابل