استئارات کلسیم سبک

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات کلسیم سبک

استئارات کلسیم سبک


ویژگی ها

  • شکل : پودری
  • رنگ : سفید
  • خاکستر : 7 - 9
  • رطوبت ٪ : 2 Max
  • اسید آزاد ٪ : 0/5 - 1
  • نقطه ذوب C : 150 - 160
  • g/l دانسیته : 160
  • درصد فلزی : 6 - 7
  • PH : 7


استئارات کلسیم سبک