پلاستی سایزر جایگزینDOP

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   پلاستی سایزر   /   پلاستی سایزر جایگزینDOP

پلاستی سایزر جایگزینDOP


ویژگی ها

  • شکل : مایع شفاف روشن
  • Acid value mg KOH/g : ≤0.5
  • Flash point ℃ : ≥ 200
  • دانسیته g/cm3 : 0.9690-0.9890
  • رطوبت ٪ : ≤ 0.25
  • Freezing point ℃ : -15


پلاستی سایزر جایگزینDOP