Processing Aid کمک فرآیند

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   سایر افزودنیهای پلیمر   /   Processing Aid کمک فرآیند

Processing Aid کمک فرآیند


ویژگی ها

  • شکل : پودر سفید
  • g/l دانسیته : 0.45-0.56 g/cc
  • رطوبت ٪ : ماکزیمم 0.5


Processing Aid کمک فرآیند