پارافین وکس

صفحه نخست   /   پارافین وکس

پارافین وکس


پارافین وکس در گریدهای صنعتی – بهداشتی /آرایشی - دارویی  در صنایع مختلف از جمله لاستیک سازی ، نساجی، سموم دفع آفات نباتی ، صنایع دفاع ، باطری سازی ، کابل سازی ، ایزولاس

پارافین وکس