PTS914استابلایزر PVC

صفحه نخست   /   PTS914استابلایزر PVC

PTS914استابلایزر PVC


 Code No : PTS910   استابلایزر کامپاند مایع PTS 910   استابلایزر کامپاند مایع به دلیل خواص بسیار خوبی که دارد میتواند جایگزین مناسبی برای استابلایزر قلع مایع باشد. این استابلایزر دارای رنگ اولیه خوب – شفافیت بالا وعلاوه برپایداری حرارتی طولانی دارای ثبات رنگ نهایی محصول می باشدوهیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی کند و از ان برای محصولات پی وی سی نرم – نیمه سخت و سخت استفاده می شود و همچنین برای تولید محصولات شفاف از قبیل فیلم های شیرینگ و بسته بندی و انواع شیلنگ ها وکابل های شفاف و غیر شفاف استفاده می شود که در گرید های زیر موجود می باشد PTS 911 عمدتا درصنایع سیم و کابل مورد استفاده قرار می گیرد.  PTS 912 عمدتا درتولید شیلنگ ها مورد استفاده قرارمی گیرد. PTS 913 عمدتادرتولید فیلم های شیرینگ و بسته بندی مواد غذایی – کارت های اعتباری و ...مورد استفاده قرار می گیرد. PTS 914 عمدتاجهت تولید محصولات سخت  پی وی سی ( فرایندهای کلندرینگ و اکسترودر) و محصولات شفاف با مقاومت حرارتی بالا مورد استفاده قرارمی گیرد

ویژگی ها

  • رنگ : ≤ 50
  • شکل : مایع شفاف
  • میزان درصد قلع : 15±0.5
  • g/l دانسیته : 1.18±0.01
  • ویسکوزیته mPa. S : 60-90


PTS914استابلایزر  PVC