استئارات روی سبک

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات روی سبک

استئارات روی سبک


ویژگی ها

  • رنگ : سفید
  • شکل : پودری
  • درصد فلزی : 11
  • خاکستر : 11-13
  • اسید آزاد ٪ : حداکثر 0.6
  • رطوبت ٪ : حداکثر ۲
  • نقطه ذوب C : 120
  • g/l دانسیته : 160
  • درصد فلزی : 11


استئارات روی سبک