استئارات منیزیم

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات منیزیم

استئارات منیزیم


ویژگی ها

  • شکل : پودری
  • رنگ : سفید
  • خاکستر : 8 -10
  • رطوبت ٪ : 3 حداکثر
  • اسید آزاد ٪ : 0/5
  • نقطه ذوب C : 135 - 140
  • g/l دانسیته : 160
  • درصد فلزی : 4.3
  • PH : 7


استئارات منیزیم