استئارات سدیم

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات سدیم

استئارات سدیم


ویژگی ها

  • رنگ : سفید
  • شکل : پودری
  • خاکستر : 21
  • رطوبت ٪ : 1/5
  • نقطه ذوب C : 200
  • g/l دانسیته : 300
  • اسید آزاد ٪ : 0/5


استئارات سدیم