استئارات روی

صفحه نخست   /   همه محصولات   /   استئارات فلزی   /   استئارات روی

استئارات روی


ویژگی ها

  • رنگ : سفید
  • رطوبت ٪ : 0/5
  • شکل : پودری
  • اسید آزاد ٪ : 0/5 - 1
  • نقطه ذوب C : 125
  • خاکستر : 13 Max
  • g/l دانسیته : 350


استئارات روی