استئارات سدیم

استئارات سدیم

(کد محصول: Pnas 601)

استئارات سدیم به عنوان عامل ضد آب، ژل کننده و پایدار کننده در پلاستیک­ها کاربرد دارد. همچنین در افزودنی­های غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی از آن استفاده می­شود و ماده اصلی در تولید بسیاری از صابونها می باشد

ویژگی ها

رنگ سفید
شکل پودری
خاکستر 21
رطوبت ٪ 1/5
نقطه ذوب C 200
g/l دانسیته 300
اسید آزاد ٪ 0/5